Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam (ACEFIC6) thi công gói thầu “Thi công móng hầm, thân thô và hoàn thiện cơ bản tòa L1+L5 Phân khu 4”

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm
Dự án: Vinhomes Ocean Park.
Gói thầu: Thi công móng hầm, thân thô và hoàn thiện cơ bản tòa L1+L5 Phân khu 4
Diện tích xây dựng: 16.000 m2
Giá trị hợp đồng: 387.143.746.654 VNĐ -Liên  danh giữa Công ty ACEFIC và ACEFIC6 .
Thời gian thi công (dự kiến): Từ ngày 31/8/2019 đến ngày 15/2/2021.
Địa điểm: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Một số hình ảnh đang thi công của dự án: