Triển khai phương án phòng chống dịch Covids-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm covid – 19, Tổng giám đốc Công ty quyết định ban hành một số biện pháp hỗ trợ và yêu cầu thực hiện trên toàn đơn vị kể từ ngày 10/3/2020 đối với VP Công ty và 11/3/2020 đối với các công trình, cụ thể như sau:

I. Yêu cầu thực hiện

  1. Đối với Văn phòng Công ty:

–  Đối với cán bộ nhân viên làm việc tại Văn phòng Công ty trong thời gian làm việc đều phải đeo khẩu trang; rửa tay sát khuẩn trước khi vào văn phòng.

–  Đối với khách hàng; Nhà cung cấp; Cán bộ công trường và các đối tác đến liên hệ công việc khác khi đến văn phòng bắt buộc phải rửa tay sát khuẩn (đã đặt tại bộ phận Bảo vệ và hướng dẫn khách tại tầng 1, trong thang máy) và đeo khẩu trang y tế mới được vào Công ty liên hệ công việc.

  1. Đối với các Công trường:

–  Đối với khu vực văn phòng tại các công trường: Áp dụng như trên văn phòng Công ty.

–  Đối với khu vực thi công tại hiện trường: Yêu cầu CBNV đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

  II. Công tác triển khai 

  1. Công ty hỗ trợ

–  Cung cấp miễn phí cho toàn thể các cán bộ công nhân viên đang công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam. Giao phòng tổ chức thực hiện phát khẩu trang cho cán bộ nhân viên trên văn phòng Công ty và VP tại công trình.

–  Cung cấp miễn phí cho các tổ đội thi công tại công trường bằng khẩu trang vải: Giao cho phòng KHKT cấp phát tại các công trình mỗi người 01 chiếc khẩu trang vải. Giao các Chỉ huy trưởng thực hiện phát khẩu trang cho cán bộ công nhân viên dưới công trường và các tổ đội thi công.

  1. Triển khai thực hiện:

–   100% CBCNV đi làm bắt buộc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên trong thời gian làm việc.

–  Từng Phòng ban/Công trường/Cá nhân hàng ngày lau dọn, vệ sinh chỗ làm việc bằng dung dịch sát khuẩn.

–  Nước sát khuẩn yêu cầu đặt tại cửa ra vào Công ty, văn phòng Công trường và bếp ăn, những nơi thuận tiện dễ thấy.

Phòng TCHC lập danh sách CBCNV thuộc diện được cấp để thực hiện triển khai phát khẩu trang và nước sát khuẩn cho toàn thể CBNV Công ty. Báo cáo Tổng giám đốc Công ty bằng bảng kê danh sách ký nhận khẩu trang và hình ảnh chụp các vị trí đặt nước sát khuẩn tại Phòng ban/công trường. Thời hạn báo cáo trước 10h ngày 11/3/2020.

Các trường hợp cán bộ công nhân viên nào muốn nghỉ không lương tự cách ly ở nhà trong thời gian xảy ra dịch Covid – 19 này thì viết đơn xin nghỉ, có xác nhận của Trưởng phòng/Chỉ huy trưởng gửi Phòng tổ chức tập hợp trình Tổng giám đốc xét duyệt.

Giao tất cả các Phòng ban thông báo tới các Khách hàng; Nhà cung cấp và bộ phận liên quan nắm được nội dung công văn này.

Vì cộng đồng, vì sức khoẻ bản thân và gia đình Tổng giám đốc yêu cầu tất cả các Phòng ban/Công trường/Cá nhân thực hiện nghiêm túc những nội dung trên: