Đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện có chính là một trong những thế mạnh lớn, đóng vai trò quyết định trong những thành công của ACE 6 trong thời gian qua cũng như trong tương lai. Chính vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam luôn đề cao xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa trong doanh nghiệp nhằm tạo ra điều kiện phát triển tốt nhất cho mỗi cá nhân.


Văn hóa doanh nghiệp của ACE 6 được xây dựng theo các tiêu chí cụ thể như sau:

Tạo ra sự bình đẳng cho tất cả CBNV trong Công ty

Công ty luôn duy trì một môi trường làm việc bình đẳng và không phân biệt đối với tất cả mọi người.

Sự bình đẳng được tạo lập trên cơ sở năng lực làm việc của mỗi cá nhân và được thể hiện trên các khía cạnh cụ thể như về thu nhập, phúc lợi, môi trường làm việc, cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, không có sự phân biệt đối xử về giới tính, tôn giáo hay tuổi tác…

Đào tạo và nâng cao trình độ, chuyên môn

Nhằm đáp ứng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, ACE 6 Việt Nam luôn chú trọng đến việc đào tạo cán bộ nhằm tiếp thu và áp dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công tác quản trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật…cho CBCNV.

Quan hệ cộng đồng

ACE 6 Việt Nam luôn quan tâm đến các hoạt động mang tính chất từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm tạo ra cho CBNV trong Công ty những giây phút vui vẻ, thoải mái, gần gũi, rèn luyện sức khoẻ; đồng thời tạo điều kiện giao lưu với đối tác, các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty.

Cơ hội phát triển và sự thăng tiến trong nghề nghiệp

Là một tập thể trẻ và đang trong giai đoạn phát triển, ACE 6 Việt Nam luôn chú trọng công tác đào tạo, phát triển cán bộ nguồn nhằm tạo ra đội ngũ  quản lý đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Công ty luôn tạo cơ hội tốt nhất cho những ai muốn có khả năng, nhiệt huyết gắn bó lâu dài, cùng chung sức xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

Quan tâm đến đời sống CBNV

Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người CBNV  là một nét đẹp văn hóa doanh nghiệp mang đầy tính nhân văn của ACE 6 Việt Nam. Để khích lệ tinh thần làm việc của toàn thể CBNV, hằng năm Công ty tổ chức cho CBNV đi du xuân đầu năm; du lịch hè; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, team building…; thăm hỏi động viên các CBNV có hoàn cảnh khó khăn…