LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT.

Chiều ngày 05/08/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng ACE 6 Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tham dự có các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, Trưởng Phó Phòng Ban chức năng Công ty.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng phòng TCHC đã công bố các Quyết định, Miễn và Bổ nhiệm cán bộ của Công ty:

  • Quyết định số 381 của HĐQT: Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Giang  thôi  giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phần Đầu tư và Xây dựng ACE6 Việt Nam, nhiệm kỳ (2019 – 2024).
  • Quyết định số 382 của HĐQT:  Bổ nhiệm ông Đặng Thanh Dương giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tiếp nhiệm kỳ (2019 – 2024).
  • Một số hình ảnh buổi lễ:
  •                       Bà Lương Thị Quỳnh Châu – Chủ tịch HĐQT trao quyết định.               Bà Lương Thị Quỳnh Châu – Chủ tịch HĐQT trao quyết định.                  Các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024).